۰ نفر
یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۳

بیچاره اگر مسجد آدینه بسازد! یا سقف فرو ریزد و یا قبله كج آید! حكایت تیم استقلال كه خوب بازی كردن را به یاد آورده است، همین حكایت است! یا سقف آرامش را بر سر خود فرو میریزاند! یا چهارستون آسایش را علیه خود خراب میكند! انگار، استقلال باید در همه حال در تنش باشد و با دلهره دست و پنجه نرم كند!

 

انگار استقلال ، حق نوشیدن یك لیوان آب خوش هم ندارد! انگار استقلال، چه برنده یا بازنده، باید با نگرانی و ترس از فردا زندگی كند! ترس از فردا! ترس از فردا...

حتی بازیهای خوب و فوتبال كردن به طریقه صحیح، استقلال را به ساحل امن نمیرساند! حتی پیروزیهای پرگل، استقلال را بیدغدغه و آسودهخاطر جلو نمیبرد!

حتی تكرار بازیهای زیبا، حس زیباپسندی را در استقلال بیدار نمیكند! گلهای قشنگ، گلهای راه دور و گلهای كمیاب باعث دلگرمی استقلال نمیشود! بدتر از همه اینكه، استقلال گویا از بازیهای ستودنی یاران جوانش، كه تازه در حال خودباوریاند و در حال ارائه بازیهای ستودنیاند، لذت نمیبرد!

انگار با استقلالی مواجهیم، ناشاد و ناراضی و ناخوشحال كه جوانی ندارد و جوانانه بازی نمیكند و انگار دوره بیگاریاش را سپری میكند! دوره بیگاری!

استقلالی كه گویا افسرده است و با مرض «دپراسیون» كنار آمده و مغلوبش هم شده است!

استقلال با خودش بد میكند! استقلال به خودش جفا میكند! استقلال، سرمایهای مثل برزای، قربانی، زكیپور، حقدوست و امید نورافكن را دارد كه سرمایههای كمنظیرند!

استقلال باید شكرانه این همه استعداد ناب را بدهد! با لذت بردن از بازی خوبشان!

2- در تیم تراكتور، از این پدیدههای عصبی خبری نبود! در هیچیك از تیمهای «امیر» اثری از خودباختگی عصبی و عصبانیتهای تیمخرابكن نبود! تراكتور و قلعهنویی، با یك «جاسم كرار» دست به گریبان بودند كه برای هفت پشتشان كافی بود!

در بازی برابر ماشینسازی! در شهرآورد پرشور و پر از لحظههای دیدنی تبریز، جاسم كرار «سنگ انداخت» تا نوبت را بدهد به مهدی كیانی و به سعید آقایی، دو اعصابباخته كه به سود پرسپولیس (بازی بعدی در لیگ برتر) هر كار خواستند به غلط انجام دهند و هر اشتباهی را نابجا مرتكب شوند!

هم اخراج شوند و هم كارت زرد بگیرند! سؤال این است: «اتوریته» تیم كجا رفت؟ كاریزمای سرمربی چه شد؟ از نهیبهای امیر، چرا كاری برنیامد؟ یا از «چشمغره»های تأثیرگذارش! یا فریادهای به خود آورندهاش!

تراكتور، پیش از بازی با پرسپولیس خودباخته است و استقلال پیش از مقابله با ماشینسازی با وجود زدن 6 گل در دو بازی «دپرس»! چرا، به چه دلیل؟ به سود كی و به نفع كدام تیم؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

ویدیو

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین